Cáp điện Cadivi

3.609

Cáp điện Cadivi bao gồm cáp hạ thế CV 0.6/1 KV từ 1 đến 4 lõi, ruột đồng, dây điện Cadivi cách điện PVC, vỏ PV. Cáp điện CVV, dây cáp điện CXV vv.. Liên hệ để nhận được bảng giá dây cáp điện Cadivi mới nhất và nhận được mức chiết khấu tốt nhất tại thời điểm yêu cầu. Sản phẩm dây cáp điện Cadivi thông dụng thường xuyên có sẵn, loại cáp điện chuyên dụng đặt hàng theo từng yêu cầu cụ thể.

Cáp điện Cadivi
Dây điện Cadivi

Dây cáp điện Cadivi – Cáp điện CV Cadivi

Dây cáp điện Cadivi – Cáp CV Cadivi ruột đồng cách điện bằng nhựa PVC – Cáp điện CV Cadivi, dùng để truyền tải, phân phối điện, điều kiện lắp đặt cố định. Ký hiệu cáp điện là CV – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây CV là 70OC.

Dây cáp điện CVV

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PV, 0,6/1 KV – Dây cáp điện CVV dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định. Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp CVV là 70OC. Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây. 140 độ C, với mặt cắt lớn hơn 300mm2. 160 độ C với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất thiết bị điện – cáp điện lực lực ở 2 cấp điện áp:

  • Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-4:2000;
  • Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995;
  • Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV có 2 kiểu ruột dẫn – Dây cáp điện CVV: Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000;
  • Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV – Cap CVV – Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính.

Cáp CVV/DSTA – Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC, giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC, giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70 độ C. Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây. 140 độ C, với mặt cắt lớn hơn 300mm2; 160 độ C với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất cáp điện lực ở cấp điện áp:

  • 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC 502;
  • Có 2 kiểu ruột dẫn: Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000;
  • Cáp điện Cadivi – Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC, giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV – Cap CVV/DSTA – Cáp điện Cadivi – Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính.
Ngoc Nguyen AN LLC - Đại lý bơm định lượng ProMinent - Nhà phân phối máy bơm nước - bơm hỏa tiễn Franklin
Ngoc Nguyen AN LLC – Đại lý bơm định lượng ProMinent – Nhà phân phối máy bơm nước – bơm hỏa tiễn Franklin
Thương hiệu

Back to top button