Cầu đấu kín nước và cầu đấu liên thông TANGENT MTC-TR-3S

Cầu đấu kín nước và cầu đấu liên thông TANGENT MTC-TR-3S được thiết kế tiêu chuẩn cho trụ đèn đường, tich hợp ELCB dòng 6A hoặc 10A, dùng để đưa lên đèn trực tiếp và đấu cáp liên thông các trụ đèn với nhau.

==> Catalog cầu đấu kín nước trụ đèn <<==

Cầu đấu kín nước và cầu đấu liên thông TANGENT MTC-TR-3S

 • Hộp nối kín nước Tangent MTC-TR-3S-6A (Hoặc 10A)
 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn.
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.

Hộp nối kín nước Tangent MTC-TR-3SD

 • Cầu đấu (hộp nối) rẽ nhánh kín nước dùng cho trụ đèn đôi ( 1 trụ 2 đèn) đóng cắt cùng lúc.
 • Có thể tách rời hay đấu chung các đèn dễ dàng.
 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn.
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.

Cầu đấu kín nước Tangent MTC-TR-3SDT

 • Cầu đấu rẽ nhánh kín nước dùng cho trụ đèn đôi ( 1 trụ 2 đèn) đóng cắt cùng lúc với yêu cầu tiếp đất lập lại.
 • Có thể tách rời hay đấu chung các đèn dễ dàng.
 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn và 1 dây tiếp đất lập lại
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.

Tangent MTC-TR-3ST

 • Cầu đấu (hộp nối) rẽ nhánh kín nư
 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Tích hợp sẵn cầu dao chống rò ELCB (RCBO).
 • Dùng đấu nối cáp nguồn 1 pha 2 dây với 4 đầu dây và rẽ nhánh dây ra đèn + 1 dây nối trung tính với đất.
 • Dây ra đèn được bảo vệ và đóng cắt vởi ELCB.
 • Bao gồm đèn báo nguồn vào ra.

Tangent MTC-TR-B1

 • Thiết kế kín nước hoàn chỉnh với hệ số IP68.
 • Thích hợp cho cáp chính 6-35mm2.
 • Dùng đấu nối 1P – 2 đầu dây

Cầu đấu liên thông trụ đèn Tangent MTC-TR-B2

 • Cầu đấu kín nước trụ đèn vật liệu cao cấp ABS bền bỉ với môi trường ngoài trời.
 • Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Tangent MTC-TR-B3

  • Thiết bị điện có khả năng kín nước chống bụi cực tốt IP68.
  • Vật liệu cao cấp ABS bền bỉ với môi trường ngoài trời.
  • Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt

<yoastmark class=

Danh sách thiết bị

 STT  TÊN THIẾT BỊ
1  TANGENT MTC-TR-3S 6A
Cầu nối rẽ nhánh kín nước IP68 bao gồm ELCB 6A(10A) 2.5kA 30mA. Mẫu tiêu chuẩn cơ bản. Thông số tối đa qua cầu đấu: 220Vac – 65A
2  TANGENT MTC-TR-B1
Cầu đấu kín nước trụ đèn IP68. 01 ngõ vào 01 ngõ ra
Thông số tối đa qua cầu đấu: 440Vac – 65A
3  TANGENT MTC-TR-B3
Cầu đấu liên thông kín nước IP68 Một ngõ vào 3 ngõ ra. Thông số tối đa qua cầu đấu: 440Vac – 65A
4  TANGENT MTC-TR-3ST-6A
IP68, ELCB 6A 2.5kA 30mA. Nâng cấp của MTC-TR-3S với 1 ngõ ra cho tiếp đất lập lại. 220Vac – 65A
5  TANGENT MTC-TR-B2
IP68 hai ngõ vào hai ngõ ra. Thông số tối đa qua cầu đấu: 440Vac – 65A
6  Tangent MTC-TR- 3SD-10A : Cầu đấu (hộp nối) dây kín nước IP 68 mạch rẽ nhánh được bao gồm ELCB (RCBO) 10A,  2,5kA, 30mA
7  TANGENT MTC-TR-3SDT-10A
Cầu nối rẽ nhánh kín nước IP68 bao gồm ELCB (RCBO) 10A 2.5kA 30mA. Dùng cho trụ đèn có 2 đèn. Có 02 ngõ ra riêng cho 2 đèn. 220Vac – 65A
Back to top button