Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch Hi-Capacity 4400

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch Hi-Capacity 4400

Guồng bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch Hi-Capacity 4400 họng thoát 2 inch (Họng nước lên) với lưu lượng đa dạng từ 30LPM (Lít/phút) đến 270LPM (Lít/phút), Guồng bơm giếng khoan Franklin có công suất guồng từ 0.75HP đến 7.5HP (5.5kW), Guồng máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin 4 inch có số tầng cánh đa dạng từ 6 tầng cánh đến 24 tầng cánh. Guồng bơm chìm 4 inch sử dụng kết hợp với động cơ chìm 4 inch với công suất tương ứng sẽ thành bộ máy bơm 4 inch hoàn chỉnh.

"<yoastmark

Guồng bơm Franklin 4 inch Hi-Capacity với vật liệu Inox 304, họng thoát gồm có 2 loại vật liệu lựa chọn là Plastic & Inox, guồng bơm chìm hỏa tiễn được thiết kế theo dạng ống liền giúp tăng độ bền, chống hiệu ứng bị bẽ gãy (Banana). Cần trang bị Van 1 chiều cho guồng bơm chìm 4 inch do không được tích hợp Check Valve.

Phân phối ProMinent và Franklin tại Việt Nam
Phân phối ProMinent và Franklin tại Việt Nam

Bảng thông số guồng bơm chìm hỏa tiễn Franklin 4″ Hi-Capacity 4400

Guồng bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch | 4″ 50Hz 4400 Pump, 2″ Stainless BSPP Discharge, Hi-Capacity
Gallon/phút Lít/phút HP Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Đơn giá (VNĐ)
35 100 0,75 100FA07S4-PEXB 4″ 0.75HP 35GPM 6-Stage Liên hệ
1 100FA1S4-PEXB 4″ 1HP 35GPM 8-Stage Liên hệ
1,5 100FA15S4-PEXB 4″ 1.5HP 35GPM 10-Stage Liên hệ
2 100FA2S4-PEXB 4″ 2HP 35GPM 14-Stage Liên hệ
3 100FA3S4-PEXB 4″ 3HP 35GPM 22-Stage Liên hệ
45 150 1,5 150FA15S4-PEXB 4″ 1.5HP 45GPM 7-Stage Liên hệ
2 150FA2S4-PEXB 4″ 2HP 45GPM 9-Stage Liên hệ
3 150FA3S4-PEXB 4″ 3HP 45GPM 14-Stage Liên hệ
5 150FA5S4-PEXB 4″ 5HP 45GPM 26-Stage Liên hệ
60 200 2 200FA2S4-PEXB 4″ 2HP 60GPM 6-Stage Liên hệ
3 200FA3S4-PEXB 4″ 3HP 60GPM 9-Stage Liên hệ
5 200FA5S4-PEXB 4″ 5HP 60GPM 17-Stage Liên hệ
7,5 200FA7S4-PEXB 4″ 7.5HP 60GPM 26-Stage Liên hệ
90 270 1,5 270FA15S4-PEXB 4″ 1.5HP 90GPM 5-Stage Liên hệ
2 270FA2S4-PEXB 4″ 2HP 90GPM 7-Stage Liên hệ
3 270FA3S4-PEXB 4″ 3HP 90GPM 11-Stage Liên hệ
5 270FA5S4-PEXB 4″ 5HP 90GPM 19-Stage Liên hệ
7.5 270FA7S4-PEXB 4″ 7.5HP 90GPM 24-Stage Liên hệ

Ngoc Nguyen An LLC, nhà phân phối bơm hỏa tiễn – bơm định lượng

Catalog máy bơm giếng khoan Franklin
Catalog máy bơm Franklin và ProMinent

Hình ảnh bơm chìm giếng khoan 4 inch

Back to top button