Chính sách vận chuyển và giao nhận

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN

Chính sách này được áp dụng cho việc giao nhận hàng hóa kể từ khi bắt đầu giao dịch cho đến khi giao dịch đã hoàn thành.
– Chúng tôi giao hàng trên phạm vi toàn quốc, việc giao hàng có thể được thực hiện thông qua đội ngũ giao nhận của Công ty chúng tôi hoặc thông quan dịch vụ vận chuyển, chuyển phát đến địa chỉ người mua theo từng thỏa thuận giao hàng cụ thể.
– Giao hàng có tính phí: Theo thỏa thuận cụ thể chho từng đơn hàng.
– Giao hàng miễn phí: Theo thỏa thuận cụ thể cho từng đơn hàng.
– Thời gian giao hàng: Theo thỏa thuận cho từng đơn hàng cụ thể.
– Việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, trách nhiệm đối với hàng hóa từ bên bán sang cho bên mua được thể hiện bằng việc ký nhận chứng từ, và địa điểm giao nhận cụ thể theo từng thỏa thuận cụ thể của từng đơn hàng.
– Hàng hóa được đóng gói cho việc giao nhận y theo tiêu chuẩn đóng gói của nhà sản suất, hoặc đóng gói theo từng lô hàng cụ thể.

Back to top button