Tụ đề khởi động máy bơm và tụ ngậm cho động cơ

Tụ đề khởi động máy bơm và tụ ngậm cho động cơ các loại. Tụ đề được chế tạo theo kiểu tụ không phân cực với chức năng tăng moment khởi động của Motor trong khoảng thời gian nhất định, ngoài ra, thiết bị tủ điện này còn giúp động cơ có thể tắt và mở thông qua thiết bị (Mặt vít) tích hợp trong động cơ. Tụ ngậm là tụ không phân cực có chức năng đảm bảo ổn định nguồn điện trong thời gian động cơ hoạt động, chọn đúng thông số giúp động cơ sẽ bị không bị “giật” khi hoạt động.

Tụ khởi động và tụ ngậm thường được tích hợp trong tủ điều khiển máy bơmđộng cơ điện 1 pha 220V

Tụ đề khởi động máy bơm và tụ ngậm cho động cơ các loại
Tụ đề khởi động máy bơm và tụ ngậm cho động cơ các loại

Tụ ngậm CBB65 10uF đến 60uF

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
1 Tụ ngậm CBB65 – 10uF – 370VAC Cái 21,000 100 cái/thùng
2 Tụ ngậm CBB65 – 15uF – 370VAC Cái 25,000 100 cái/thùng
3 Tụ ngậm CBB65 – 20uF – 370VAC Cái 29,000 100 cái/thùng
4 Tụ ngậm CBB65 – 25uF – 370VAC Cái 34,000 100 cái/thùng
5 Tụ ngậm CBB65 – 30uF – 370VAC Cái  36,000 100 cái/thùng
6 Tụ ngậm CBB65 – 35uF – 370VAC Cái 42,000 100 cái/thùng
7 Tụ ngậm CBB65 – 40uF – 370VAC Cái 46,000 100 cái/thùng
8 Tụ ngậm CBB65 – 45uF – 370VAC Cái  50,000 100 cái/thùng
9 Tụ ngậm CBB65 – 50uF – 370VAC Cái 53,000 100 cái/thùng
10 Tụ ngậm CBB65 – 55uF – 370VAC Cái 56,000 100 cái/thùng
11 Tụ ngậm CBB65 – 60uF – 370VAC Cái 58,000 100 cái/thùng

Tụ điện VIM nhựa

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ ĐIỆN VIM NHỰA CBB60 – 350VAC
1 CBB60 – 10uF – 350VAC Cái 16,000 100 cái/thùng
2 CBB60 – 16uF – 350VAC Cái 22,000 100 cái/thùng
3 CBB60 – 20uF – 350VAC Cái 25,000 100 cái/thùng
4 CBB60 – 25uF – 350VAC Cái 31,000 100 cái/thùng
5 CBB60 – 30uF – 350VAC Cái 33,000 100 cái/thùng
6 CBB60 – 35uF – 350VAC Cái 39,000 100 cái/thùng
7 CBB60 – 40uF – 350VAC Cái 44,000 100 cái/thùng
8 CBB60 – 45uF – 350VAC Cái 50,000 100 cái/thùng
9 CBB60 – 50uF – 350VAC Cái 56,000 100 cái/thùng
10 CBB60 – 60uF – 350VAC Cái 64,000 100 cái/thùng
STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ VIM NHỰA CBB60 – 450VAC
1 CBB60 -10uF – 450VAC Cái 21,000 100 cái/thùng
2 CBB60 -16uF – 450VAC Cái 27,000 100 cái/thùng
3 CBB60 -20uF – 450VAC Cái 30,000 100 cái/thùng
4 CBB60 -25uF – 450VAC Cái 37,000 100 cái/thùng
5 CBB60 -30uF – 450VAC Cái 40,000 100 cái/thùng
6 CBB60 -35uF – 450VAC Cái 45,000 100 cái/thùng
7 CBB60 -40uF – 450VAC Cái 51,000 100 cái/thùng
8 CBB60 -45uF – 450VAC Cái 56,000 100 cái/thùng
9 CBB60 -50uF – 450VAC Cái 61,000 100 cái/thùng
10 CBB60 -60uF – 450VAC Cái 73,000 100 cái/thùng

Tụ đề khởi động máy bơm và động cơ màu xám

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 250VAC
1 Tụ đề – ABS – 200 – 250VAC Cái 29,000 100 cái/thùng
2 Tụ đề – ABS – 300 – 250VAC Cái     –
3 Tụ đề – ABS – 800 – 250VAC Cái 58,000 100 cái/thùng
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 125VAC
4 Tụ đề – ABC – 400 – 125VAC Cái 29,000 100 cái/thùng
5 Tụ đề – ABC – 600 – 125VAC Cái  36,000 100 cái/thùng
6 Tụ đề – ABC – 800 – 125VAC Cái 43,000 100 cái/thùng
7 Tụ đề – ABC – 1,000 – 125VAC Cái 58,000 100 cái/thùng
8 Tụ đề – ABC – 1,200 – 125VAC Cái 65,000 100 cái/thùng

Tụ nhôm có dây và không dây

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ NHÔM CÓ DÂY CBB60-C – 450VAC
1 CBB60-C -10uF – 450VAC Cái 28,000 100 cái/thùng
2 CBB60-C -15uF – 450VAC Cái 32,000 100 cái/thùng
3 CBB60-C -20uF – 450VAC Cái 36,000 100 cái/thùng
4 CBB60-C -25uF – 450VAC Cái 45,000 50 cái/thùng
5 CBB60-C -30uF – 450VAC Cái  46,000 50 cái/thùng
6 CBB60-C -35uF – 450VAC Cái 52,000 50 cái/thùng
7 CBB60-C -40uF – 450VAC Cái 58,000 50 cái/thùng
8 CBB60-C -50uF – 450VAC Cái 69,000 50 cái/thùng
9 CBB60-C -60uF – 450VAC Cái 82,000 50 cái/thùng
10 CBB60-C -70uF – 450VAC Cái 90,000 50 cái/thùng
11 CBB60-C -80uF – 450VAC Cái 98,000 50 cái/thùng
12 CBB60-C -100uF-450VAC Cái 114,000 50 cái/thùng
TỤ NHÔM KHÔNG DÂY CBB65-450VAC
13 CBB65 – 10uF – 450VAC Cái   29,000 100 cái/thùng
14 CBB65 – 15uF – 450VAC Cái 34,000 100 cái/thùng
15 CBB65 – 20uF – 450VAC Cái 39,000 100 cái/thùng
16 CBB65 – 25uF – 450VAC Cái   45,000 100 cái/thùng
17 CBB65 – 30uF – 450VAC Cái  48,000 50 cái/thùng
18 CBB65 – 35uF – 450VAC Cái 53,000 50 cái/thùng
19 CBB65 – 40uF – 450VAC Cái 59,000 50 cái/thùng
20 CBB65 – 45uF – 450VAC Cái 65,000 50 cái/thùng
21 CBB65 – 50uF – 450VAC Cái 70,000 50 cái/thùng
22 CBB65 – 60uF – 450VAC Cái 83,000 50 cái/thùng

Bảng giá tụ đề khởi động máy bơm và Motor màu xanh

STT Sản phẩm ĐVT Đơn giá Quy cách
TỤ ĐIỆN ĐỀ MÀU XANH CD60 – 125VAC
1 CD60 – 200 MFD – 125VAC Cái 34,000 100 cái/thùng
2 CD60 – 300 MFD – 125VAC Cái 39,000 100 cái/thùng
3 CD60 – 400 MFD – 125VAC Cái 45,000 100 cái/thùng
4 CD60 – 500 MFD – 125VAC Cái 52,000 100 cái/thùng
5 CD60 – 600 MFD – 125VAC Cái  57,000 100 cái/thùng
TỤ ĐỀ MÀU XANH CD60 – 250VAC
6 CD60 – 200 MFD – 250VAC Cái 44,000 100 cái/thùng
7 CD60 – 300 MFD – 250VAC Cái 52,000 100 cái/thùng
8 CD60 – 400 MFD – 250VAC Cái 63,000 100 cái/thùng
9 CD60 – 600 MFD – 250VAC Cái 79,000 100 cái/thùng
10 CD60 – 800 MFD – 250VAC Cái  102,000 50 cái/thùng
Back to top button